Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene informatie ondernemer

Maya Freya ApS
Adres: Hjaltesvej 8, 1., 7500 Holstebro, Denemarken
E-mail: support@mayafreya.com
CVR-nummer: 39822024

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument elektronisch beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Verzending & bezorging

 1. Je pakket wordt gratis bezorgd door DPD. Bij het voltooien van je bestelling kun je kiezen tussen bezorging bij een afhaallocatie of bezorging aan huis.
 2. Als plaats van levering geldt de keuze van ophaallocatie of het adres dat je hebt aangegeven bij het plaatsen van de bestelling op de website, tenzij anders overeengekomen.
 3. We bieden gratis verzending naar een ophaallocatie vanaf EUR 95,-.
 4. De levertijd is ongeveer 1-3 werkdagen nadat het artikel is verzonden. In sommige regio's kan er een langere levertijd zijn, soms tot 7 werkdagen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Maya Freya tot het moment van bezorging aan de ophaallocatie of bij het door jou opgegeven huisadres indien je hebt gekozen voor bezorging aan huis.
 6. We voegen een retourlabel toe aan je pakket, zodat je je aankoop gratis kunt retourneren of ruilen.
 7. Wanneer je een product meer dan één keer wilt retourneren of ruilen, komt de retournering voor eigen rekening. We sturen met het nieuwe pakket na omruiling dus geen nieuw retourlabel mee.
 8. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij een afhaallocatie en je het pakket niet ophaalt binnen de door de afhaallocatie gestelde deadline, wordt het pakket naar ons teruggestuurd. Je dient in dit geval zelf contact met ons op te nemen om het pakket nogmaals te laten verzenden. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de kosten van het opnieuw verzenden van het pakket (ook als je aankoop in de eerste instantie inclusief gratis verzending was).

Artikel 4 – Betaling

 1. Betaling is mogelijk via iDeal, Visa, Mastercard en Klarna.
 2. Maya Freya rekent geen kaartkosten.
 3. Het bedrag wordt in mindering gebracht wanneer de bestelling wordt verzonden.
 4. Alle prijzen op de website zijn in Euros.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Als consument heb je 30 dagen herroepingsrecht als je bij ons winkelt.
 2. Het herroepingsrecht vervalt 30 dagen na de dag waarop je je artikel hebt ontvangen. Als je meerdere verschillende artikelen in één bestelling hebt besteld, maar deze afzonderlijk worden geleverd, verloopt het herroepingsrecht op de dag dat je het laatste artikel hebt ontvangen.
 3. Het herroepingsrecht houdt in dat indien je spijt hebt van je aankoop, je ons dit binnen 30 dagen na ontvangst van je aankoop moet laten weten. Je kunt een e-mail sturen naar support@mayafreya.com of het herroepingsformulier gebruiken dat je onderaan deze voorwaarden vindt.
 4. Je kunt een aankoop niet annuleren of herroepen door het pakket niet aan te nemen zonder ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Je dient hiervan altijd melding te doen bij ons.

Artikel 6 - Een deel van de aankoop ongedaan maken

 1. Als je meerdere artikelen bij ons hebt gekocht, heb je de mogelijkheid om een ​​of meerdere artikelen te retourneren, ook als ze in één bestelling zijn gekocht.
 2. Indien je een deel van je aankoop ongedaan maakt, worden de verzendkosten niet vergoed.

Artikel 7 – Wijze van retourneren

 1. Zodra je ons hebt laten weten dat je een aankoop wilt herroepen, heb je 30 dagen de tijd om het artikel naar ons terug te sturen.
 2. Indien je een aankoop wilt retourneren, dien je het bij het pakket gevoegde formulier in te vullen en samen met het product/de producten in het pakket te stoppen. Plak het retourlabel op het pakket en stuur het pakket terug met DPD naar: Banevænget 14B, 7500 Holstebro, Denemarken. We raden je aan het artikel in de originele verpakking terug te sturen.
 3. Indien je het artikel retourneert in een andere staat dan je deze hebt ontvangen (waaronder maar niet gelimiteerd tot gedragen, met beschadigingen, met vlekken, zonder de oorspronkelijke kaartjes of gebruikt op een andere manier dan waarvoor het artikel bedoeld is) kun je slechts een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Dit bedrag hangt af van de handelswaarde van het artikel en in sommige gevallen kan dit betekenen dat je alleen de verzendkosten terugkrijgt.
 4. Indien je hebt gekozen je geld terug te willen ontvangen, zullen we uiterlijk 14 dagen vanaf de dag dat we het pakket hebben ontvangen het bedrag inclusief verzendkosten terug storten. We maken het bedrag over met dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt toen je het artikel kocht, tenzij we anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. Maya Freya beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Maya Freya, nadat je een gebrek hebt geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel  9 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Deens recht van toepassing.
 2. Als je in een ander EU-land dan Denemarken woont, kun je een klacht indienen bij het klachtenportaal van de Europese Commissie.

 

Bijlage 1 – Herroepingsformulier

Dit formulier wordt alleen ingevuld en geretourneerd als het herroepingsrecht van toepassing is

Aan:

Maya Freya
Banevænget 14B
7500 Holstebro
Denemarken
E-mail: support@mayafreya.com


Hierbij geef ik aan dat ik gebruik wil maken van het herroepingsrecht in verband met mijn koopovereenkomst voor de volgende goederen:

Besteld op: __________________

Ontvangen op: __________________

Naam van de consument: _________________________________________

 

Adres van de consument: _________________________________________

 

Handtekening van de consument: _____________________________

Datum: ____________________

 

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk bijgewerkt op 7 oktober 2022.